Държавата предаде управлението на Ботаническата градина на СУ "Св. Климент Охридски"

Длъжностни лица от Областна администрация Добрич, определени със Заповед на Областния управител, днес извършиха фактическото приемо - предаване на имот публична държавна собственост, в изпълнение на правителствено решение. На 6 април Министерски съвет реши безвъзмездно да бъде предоставено управлението на Ботаническата градина в Балчик на СУ "Св. Климент Охридски”.

Държавата предаде управлението на Ботаническата градина на СУ "Св. Климент Охридски"

С този акт от Министерството на културата бе отнето правото на управление върху 183 дка в комплекс „Двореца", като под управлението на Министерството остават намиращите се в комплекса сгради.    

Правителственото решение изисква организирането на учебна дейност в имота и съдържа забрана за извършване на ново строителство, за отдаване под наем и за сключване на договори за съвместна дейност. СУ "Св. Климент Охридски” се задължава да осигурява достъп на Министерството на културата  до намиращите се в имота сгради, както и да инвестира всички приходи от комплекса, включително входни такси, в дейности по поддържане, опазване и развитие на имота.