Предават управлението на Ботаническата градина в Балчик на СУ "Св. Климент Охридски"

Правителственото решение от 6 април т.г. изисква организирането на учебна дейност в имота и съдържа забрана за извършване на ново строителство.

Предават управлението на Ботаническата градина в Балчик на СУ "Св. Климент Охридски"
Държавата ще извърши фактическото предаване на управлението на Ботаническата градина в Балчик на СУ "Св. Климент Охридски", съобщават от пресслужбата на Областната управа. Това ще стане в 11.00 часа, когато в изпълнение на правителствено решение, длъжностни лица от Областната администрация ще извършат фактическото предаване на имот публична държавна собственост.

На 6 април Министерски съвет реши безвъзмездно да бъде предоставено управлението на  Ботаническата градина в Балчик на СУ "Св. Климент Охридски". С този акт от Министерството на културата бе отнето правото на управление върху 183 дка в комплекс "Двореца", като под управлението на Министерството остават намиращите се в комплекса сгради.

Правителственото решение изисква организирането на учебна дейност в имота и съдържа забрана за извършване на ново строителство, за отдаване под наем и за сключване на договори за съвместна дейност. СУ "Св. Климент Охридски" се задължава да осигурява достъп на Министерството на културата до намиращите се в имота сгради, както и да инвестира всички приходи от комплекса, включително входни такси, в дейности по поддържане, опазване и развитие на имота.