Тервелчани вече месец посещават новия храм в града

След празника за освещаването си на Гергьовден, новият храм в Тервел започна нормалната си работа. До края на май в него са извършени 11 кръщенета и 2 венчавки. Всеки ден се отслужват утринни литургии.

Тервелчани вече месец посещават новия храм в града

В храма се продават свещи, църковни сувенири и икони. Събират се дарения. За събраните приходи се изготвя ежеседмичен отчет и средствата се внасят по банковата сметка на църковното настоятелство.

 

Обявени са работно време на храма и ценоразпис за ритуалите, които се отслужват в него. Две жени се грижат за поддържането на хигиената в църквата, както и за продажбата на свещи, сувенири и събиране на приходите от ритуалите, които гражданите заявяват.

 

Един мъж, назначен в рамките на общинската програма за озеленяване на Тервел поддържа двора на храма и новооформената градинка до него и се грижи за новозалесените дръвчета. Това, което предстои да се извърши до края на лятото е свързано с обзавеждането и стенописите. При две от колоните ще се поставят още две богато резбовани триметрови проскинитарии ( проскинитарий – иконостас за една икона) и ще се довършат резбите и иконите на поставения амвон. Планира се и полагане на стенописи върху свода на купола.

 

Изработена е и предстои да бъде поставена в притвора ктиторска плоча на гражданите, които дариха средства за първия етап на стенописването. Всички, които желаят да станат дарители за следващите етапи на стенописването и дарят сума от 500 лв. за това начинание ще бъдат включени в следващата по ред ктиторска плоча, която ще се постави в притвора, както и в летописната книга на храма, която сега се намира до кутията за дарения в основната зала и може да бъде разглеждана от посетителите.