Министър Найденов ще открие овцеферма в община Каварна

На 19 май 2011г., четвъртък, от 11.30 часа, министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов ще открие официално модернизирана овцеферма в село Видно, община Каварна.

Министър Найденов ще открие овцеферма в община Каварна
Фермата е собственост на ''ДИ АЙ ДЖИ'' ООД, гр.Варна. Фирмата започва дейността си с внос на 300 глави дребен добитък от породата ''Ил дю франс", предназначени за размножаване и угояване. Предвижда се до края на 2011г. да бъдат закупени още 300 броя животни,  а до средата на 2012г.  общия брой  животни  да бъде 2500. В овцефермата на този етап са открити 5 работни места, като се очаква те да се увеличат на 12.