Над 160 проверки направиха инспектори към БАБХ по Черноморието за седмица

Българската агенция по безопасност на храните продължава засиления контрол по морските ни курорти. Целта е да се гарантира безопасността на храните, които консумират туристите и да бъдат предпазени от хранителен инцидент по време на лятната им почивка.

Над 160 проверки направиха инспектори към БАБХ по Черноморието за седмица

През изминалата седмица инспекторите към Областните дирекции по безопасност на храните в градовете Варна, Бургас и Добрич са извършили 162 проверки. Те обхващат обекти за търговия с храни, заведения за обществено хранене, хотелски комплекси, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност кетъринг, както и предлагащи услугата „all inclusive”, намиращи се на територията на морските ни курорти. Проверени са 88 заведения за обществено хранене, 29 обекти за търговия с храни, 29 временни и сезонни обекти и 16 предлагащи услугата  „all inclusive”.

Най- честите нарушения, които инспекторите на БАБХ констатират са некоректно етикетирани храни, смесено и неправилно съхранение на различни групи храни и несъответствия по сграден фонд и оборудвания. В резултат на констатациите, проверяващите са издали 15 Предписания. До този момент няма затворени търговски обекти, или такива с временно преустановена дейност, бракуваните храни са малко над 19 килограма.