Община Добрич подпомага книгоиздаването за поредна година

Крайният срок за подаване на заявления за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението на проекти е 31 август


Община Добрич подпомага книгоиздаването за поредна година

До 31 август физически и юридически лица могат да подават заявления за финансиране на проекти, свързани с историята и развитието на Добруджа. Срокът е определен от Постоянната комисия “Култура, вероизповедания и етнически въпроси” към Общинския съвет.


Проектите ще се финансират по общинските правила за подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението. Необходимите документи и заявлението за кандидатстване могат да се намерят на интернет–страницата на Община Добрич в рубриката “Общински съвет” и подсекция “Правилници”. Документите за кандидатстване се подават в Центъра за услуги и информация. Експертната комисия ще разгледа материалите на заседание на 21 септември.