Д-р Първанова отново поведе ЕП в борбата срещу насилието над жени

Днес в Европейския Парламент в Страсбург бе гласуван доклад, в който се настоява ЕС да приеме директива, както и стратегия за борба срещу всички форми на насилието над жени.

Д-р Първанова отново поведе ЕП в борбата срещу насилието над жени
Докладът е резултат от постоянните усилия на евродепутатите, по-специално на д-р Антония Първанова - координатор на либералите в Комисията за правата на жените и равенство между половете, целящи Европейската комисия да въведе конкретни мерки за превенция и закрила на жертвите на насилие над жени, както и да хармонизира различията в законодателствата на държавите-членки.

Д-р Първанова, която е и докладчик на либералите, заяви след гласуването: "Единомислието и сътрудничеството, което показаха всички колеги при подготовката на доклада показва силната воля на Европейския Парламент, че е крайно време да бъде приет законодателен акт на ниво ЕС, чрез който да се гарантира сигурността на жените".

Българският евродепутат добави, че единствено директива, стратегия и Европейска година срещу насилието над жени, която би допринесла значително за увеличаване на осведомеността и нетърпимостта на европейските граждани срещу актовете на насилие, биха избавили ЕС от тази страшна форма на нарушаване на човешките права.

Европейската комисия, която в последните две години неколкократно поема ангажимент да предложи стратегия и план за действие срещу насилието над жени, предвижда през 2011 година да представи пакет от мерки за жертвите на насилие. Според мнозинството от евродепутатите в Комисията за равноправие между половете обаче, този пакет, въпреки че е насочен към много социални проблеми, не предвижда конкретни мерки за превенция и защита на жените от насилие.