Дискутират книгите на Йовка Атанасова на тематична вечер в библиотеката

Дискутират книгите на Йовка Атанасова на тематична вечер в библиотеката
Сдружение на писателите – Добрич кани приятелите на словото и текстовете на Йовка Атанасова на 9 октомври от 17.00 часа в Регионална библиотека "Дора Габе" да участват в тематичната вечер "Смисълът на живота и умението да го управляваме". Разговорът, воден от Рада Въртунинска, ще бъде върху книгите на Йовка Атанасова "За разумен и щастлив живот", "Как да отстояваме себе си" и "Съдбата ти е в твоите ръце".

Йовка Атанасова е родена в с. Храброво, област Добрич. През 1986 г. завършва ВПИ – Благоевград, специалност Предучилищна педагогика – степен магистър. Работи като предучилищен педагог и методист в детските заведения. Защитава квалификационна степен в град Варна. Базова учителка е към Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Педагогически факултет. Многократно е награждавана. Участвала е в конференции, където говори по актуални теми и проблеми относно възпитанието на подрастващите. Печели юбилеен конкурс "50 години сп. Предучилищно възпитание". Публикува свои материали в научни издания. Автор е на книгите "Детството – вълшебство и отговорност" /2004/, "Децата и ние" /2007/, "Изкуството да общуваме с децата" /2008/, "Децата – радост и тревога" /2008/ и "За разумен и щастлив живот" /2010/. През 2011 г. Издателство "Матадор 74" издава "Как да отстояваме себе си" и "Съдбата ти е в твоите ръце", а през 2013 г. – "Децата с уникални способности" и "Празници и обичаи". Член е на Съюза на учените в България – Клон Добрич, на Дружество на краеведите "Отец Павел Атанасов", на Сдружението на писателите – Добрич, на Славянското дружество в Добрич и Сдружение – форум Българка.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+