Добричкият окръжен съд проучва мнението на обществото за удовлетвореността от работата му

Добричкият окръжен съд проучва мнението на гражданите за работата на институцията. Проучването цели да се установи удовлетвореността на обществото от работата на Добричкия окръжен съд, а събраната информация ще се ползва за подобряване на качеството на предоставяните съдебни услуги. То ще се проведе в периода 01.02.2011 г. – 31.03.2011 г., за да могат повече граждани да участват в него.

Добричкият окръжен съд проучва мнението на обществото за удовлетвореността от работата му

За целта е изработена анкета, която всеки може да намери на Информационния център в Съдебната палата и на интернет страницата на съда http://www.dobrich.court-bg.org/ .
Добричкият окръжен съд моли гражданите да поставят попълнената бланка в кутия пред Информационния център или да я изпратят на имейл адрес press_os_dobrich@abv.bg .

 

Анкетата е анонимна и Добричкият окръжен съд се ангажира да запази конфиденциалността на имейл адреса, от който е изпратена.

 

Допълнително съдебната институция се обърна с молба да разпространят и попълнят анкетата към четири неправителствени организации на хора с увреждания, три учителски колектива, две бизнес-структури, Добричка адвокатска колегия и журналистите, на които предоставя ежедневно информация. При заявен интерес екземпляри от анкетата ще бъде предоставени на всяка организация.