Пореден социален проект на Община Генерал Тошево ще получи еврофинансиране

Община Генерал Тошево е сред одобрените от Агенция за социално подпомагане на Министерството на труда и социалната политика и предложена за финансиране с проектно предложение "Нов подход за независим живот и социално включване на възрастни хора с увреждания и самотно живеещи хора в Община Генерал Тошево".

Пореден социален проект на Община Генерал Тошево ще получи еврофинансиране

Проектът е по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Помощ в дома". Финансирането е от Европейски социален фонд по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", с безвъзмездна финансова помощ в размер на 216 802, 74 лв. Предстои сключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Заявление за ползване на социални услуги от кандидат - потребителите и за предоставянето им от безработни лица ще се приемат след сключване на договор в стая 103 на Общинска администрация - Генерал Тошево. С този проект ще се обслужват 100 потребители от 32 безработни лица.