Стопаните могат да приключват заявленията си за Кампания 2022

В системата са заредени и всички предоставени на ДФЗ специализирани слоеве по схемите за директни плащания.

Отпускат допълнителни 68 млн. лева по ВОМР, удължават срока за усвояване

Крайният срок за разходите за съответната територия на МИГ е 30 септември 2025 г

Повече от 4 месеца ще е отворен приемът за съфинансиране на застраховките

Повече от 4 месеца – от 21 март до 29 юли т.г. ще земеделските стопани ще могат да кандидатстват в териториалните структури на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни ...

Преведени са 14 млн. лева по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати 14 млн. лв. (14 055 718 лв.) по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.).

До дни стартира схемата за застраховане на продукцията

ДФЗ отпуска 3,5 млн. лв за съфинансиране на застраховките, ето ги ставките

Собствениците на земи предупреждават за нова вълна от фалшиви договори за наем и аренда

Според тях промяната в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заложена от МЗм, ще върне режима на т.нар. „бели петна“

Стопаните с дневник на пръсканията и торенето според нова наредба

Ще бъде създадена и специална платформа, която ще следи продажбите на ПРЗ и торове

Със затоплянето на времето отваряме кошерите за първия пролетен преглед

До края на месец март се извършва главния пролетен преглед на пчелните семейства.

От днес ДФЗ приема заявление за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта ...

От 15 март до 30 септември 2022 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) се приемат заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.

Последен ден за участие по схемата за зимните пръскания

Средствата за подпомагане ще се предоставят на два етапа