Нилекта принт

нилект апринт предлага пълен цикъл от полиграфически услуги - графичен дизайн, предпечат, експонация, печат и довършителни
операции на печатни продукти като книги, каталози, листовки,дипляни, папки, плакати, календари, формуляри.

Дългогодишният ни опит ни позволява да сме конкурентни в предлаганото съотношение цена/качество както при малки, така и при големи тиражи.

Наши клиенти са фирми от редица сектори: хранително-вкусова промишленост, текстил, машиностроене, туризъм, търговия, здравеопзване, общини, неправителствени организации, рекламни агенции, издателства.

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, Добрич, бул. "25 септември" 43

058 600 299

nilekta@gmail.com

www.nilekta-print.com

Нилекта принт