Сибола 2000

Консултантска компания "Сибола" е екип от професионалисти с над десетгодишен опит в предоставяне на интегрирани финансови и управленски услуги. Екипът ни работи в постоянно сътрудничество с най-добрите български експерти за финансово, технологично, инженерингово и екологично обезпечаване на проекти в областта на земеделието, хранително-вкусовата промишленост, туризма, в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

За контакти

гр. София, ПК: 1113, кв. Изток, ул. "Райко Алексиев" 46А

02/971 29 22
02/971 70 62

info@cibolabg.com

www.cibolabg.com

Сибола 2000