Евро Проект Джи Ес

Фирмата е от скоро на пазара, но с млад, находчив и компетентен екип. Основната ни дейност е ориентирана към изготвянето на пакета документи за кандидатстване по всички мерки по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 на Държавен фонд земеделие.

За контакти

гр. Добрич, ПК: , evro_proekt_gs@abv.bg

0898422833

evro_proekt_gs@abv.bg

http://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%9F%D1

Евро Проект Джи Ес