Институт за кариерно развитие

Сдружение с нестопанска цел "Институт за кариерно развитие", Варна предлага консултации и обучения на земеделски производители в областта на растениевъдството. Екипът има опит в разработването на бизнеспланове и проектни предложения по различните мерки на ПРСР.

За контакти

гр. Варна, ПК: 9000, Сливница 46

052 602314

ikar_institute@abv.bg

Институт за кариерно развитие