ЦДГ N10 Слънчице

Целодневна детска градина за възпитаване на деца от 3 до 6 годишна възраст.

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300, ул. Даскал Д. Попов 1

058 602 683

milanova_60@abv.bg

http://www.slunchice.com

ЦДГ N10 Слънчице