Газ Трейдинг 2- ЗК- ЕООД

Заложна къща Кредитори предлага краткосрочни заеми срещу залог, срещу злато, сребро, техника и др.

За контакти

гр. Добрич, ПК: 9300,

0896617106

z_kondova@yahoo.com

Газ Трейдинг 2- ЗК- ЕООД