Добрич се включва в кампанията „Да изчистим България за един ден”

Добрич се включва в кампанията „Да изчистим България за един ден”
Община Добрич изпрати покани до 22 институции и организации с призив да се включат в националната кампания „Да изчистим България за един ден”, която ще се проведе на 12 май. В Добрич кампанията ще започне в 10 часа.

И тази година усилията ще бъдат насочени към почистване на входно-изходните артерии и прилежащите околовръстни пространства към жилищните квартали. Очакванията са освен поканените институции на посочените места, да се включат и всички доброволци, които са заявили своето участие на сайта на кампанията.

 

Ръкавици и чували могат предварително да бъдат получени от Община Добрич – стая 419 и стая 420. Материалите ще бъдат раздавани и в деня на почистването на място, в сборните пунктове. ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е един от основните партньори на кампанията и ще   осигурят жълти чували, в които да се събират пластмасови и метални опаковки. Тази година извозването на отпадъците ще се осъществи освен от „А.С.А. България” ЕООД, Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти” и от още три фирми, които към настоящия момент заявиха своето желание да се включат безвъзмездно със собствен транспорт.

 

Това са „Трансинс рециклираща компания” (които са партньор на Общината в събирането на излезли от употреба автомобили, електронен скрап и батерии), фирма „Булкредо”, която се занимава с рециклиране на вторични суровини и има площадка на територията на града и фирма „Газко”. Всички отпадъци, извозени по време на кампанията са освободени от отчисления, дължими по реда на Закона за управление на отпадъците. Гражданите, които почистват в този ден междублоковите си пространства и сами извозят отпадъците си до депото, няма да дължат такса за депониране.

 

Участъци за почистване и сборни пунктове в кампанията на 12-ти май от 10 часа: 

1. От бензиностанцията на Петрол по ул. „Хр. Ботев” по околовръстния път до моста на дере Сердика (сборен пункт – до бензиностанцията)
2. Околовръстния път на кв. Балик от ул. „Хр. Ботев” до ул. „Орфей” (сборен пункт – пресечката на ул. „Орфей” с околовръстния път)
3. Околовръстния път на кв. Балик от ул. „Орфей” до газстанция „Атанасов груп” (сборен пункт – пресечката на ул. „Орфей” с околовръстния път)
4. Паметник „Хан Аспарух” (сборен пункт – пиаца на такситата от източната страна)
5. Паметник „Цимерман” (сборен пункт – КПП Балчик)
6. Градски парк „Св. Георги” – района около стадиона (сборен пункт – пред централния вход на стадион „Дружба”)
7. Паметник „Добротица”
8. Градски парк „Св. Георги” – района около езерото (сборен пункт – пред ДЯ No4)
9. Градски парк „Св. Георги” – пътя към с. Богдан (сборен пункт – пред ДЯ No4)
10. Бившия зоопарк по бул. „25-ти септември” (сборен пункт – пред туристическата спалня)
11. Района около КПП Кардам
12. Района около КПП Варна и пътя в посока Кобаклъка (сборен пункт – пред КПП)
13. Бул. „3-ти март” ПЗ „Запад” (сборен пункт – пресечката на бул. „3-ти март” с околовръстния път)
14. Района на 5-ти километър


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+