Принудително довеждане на неизпълняващ пробационни мерки, разпореди Добричкият окръжен съд

22-годишният Димитър Ат. Т. от с. Змеево, община Балчик, да бъде принудително доведен пред Добричкия окръжен съд, разпореди съдебният състав, който трябваше да разгледа днес предложението на Пробационен съвет – гр. Балчик, за замяна на наложеното му наказание пробация с лишаване от свобода. Димитър Т. не се яви на днешното съдебно заседание. По тази причина съдът отложи делото за 03.12.2010 г. и разпореди да бъде осигурено присъствието му за тогава.

Принудително довеждане на неизпълняващ пробационни мерки, разпореди Добричкият окръжен съд

През март 2009 г. Димитър Т. е получил наказания пробация по три присъди. Районен съд – Балчик, го е осъдил за кражба на пробация за срок от 6 месеца. Районен съд – Ген. Тошево, го осъжда за управление на автомобил с алкохол в кръвта на пробация за срок от 18 месеца. Районен съд – Каварна, го е наказал с пробация за срок от 6 месеца за управление на автомобил с алкохол в кръвта. Трите наказания са групирани и му е наложено да изтърпи най-тежкото – пробация за срок от 18 месеца с три пробационни мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес, задължителни срещи с пробационен служител и безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 200 часа годишно за две поредни години.Изпълнението на наказанието е започнало на 17.04.2009 г. Димитър Т. е допуснал нарушения по изпълнение на първите две пробационни мерки, а от 19.07.2010 г. се е отклонил без разрешение от изпълнението им и е бил в неизвестност.

Третата пробационна мярка Димитър Т. е трябвало да изпълни в кметството на с. Змеево. Към 29.07.2010 г. той е отработил общо 106 часа.

На свое заседание на 30.07.2010 г. Пробационен съвет – Балчик, е взел решение да предложи замяна на наказанието пробация на Димитър Т. с лишаване от свобода. Според пробационните служители той възпрепятства изпълнението на наложената му пробация и умишлено го е прекъснал. Председателят на Пробационен съвет – Балчик, заяви днес пред Добричкия окръжен съд, че той е трудно откриваем и се укрива от тях.