Община град Добрич обявява конкурс рецитал „За да я има България“

Община град Добрич обявява конкурс рецитал „За да я има България“
123RF
Община град Добрич обявява VII Областен конкурс рецитал „За да я има България“, посветен на 3 март – Национален празник на България. Конкурсът цели да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие, както и да стимулира интереса на децата и младите хора към интерпретиране на произведения на български поети и писатели

В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители от област Добрич, представящи по свой избор произведение от българската поезия, проза или драматургия. Произведенията трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, природни красоти, забележителности, обичаи и традиции.


Конкурсът ще премине през два етапа. Крайният срок за изпращане на видеата за първия етап на конкурса е 15.02.2023 г. до 17.00.


На 25.02.2023 г. в Огледална зала „Нели Божкова“ ще се проведe конкурс рецитал с допуснатите до втори етап участници.  Крайните резултати се обявяват на 28.02.2023 г. на официалния сайт и Facebook страницата на Община град Добрич.


Декларация за съгласие и заявка за участие можете да изтеглите от www.dobrich.bg  


РЕГЛАМЕНТ


1. Цели на конкурса:


• Да популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие 


у децата и младите хора;


• Да стимулира интереса на децата и младите хора към интерпретиране на произведения  на български поети и писатели.


2. Участници: 


 В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители от област Добрич, представящи по свой избор произведение от българската поезия, проза или драматургия. Произведенията трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, природни красоти, забележителности, обичаи и традиции.


3.  Възрастови групи:


• I възрастова група – деца от III и IV група за задължителна предучилищна подготовка;


• II възрастова група  – ученици от I – IV клас;


• III възрастова група – ученици от V – VII клас;


• IV възрастова група – ученици от VIII – XII клас.


4. Времетраене на изпълненията:


• I  възрастова група  – до 4 минути;


• II възрастова група – до 5 минути;


• III възрастова група – до 6 минути;


• IV възрастова група – до 7 минути.


 5.Критерии за оценка:


• Дикция;


• Тематична обвързаност;


• Спазване на регламентираното време;


• Въздействие


 6.Жури:


• Участниците се оценяват от жури от специалисти;


• Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.


7. Награди:


• Специална награда на Кмета на Община град Добрич;


• I възрастова група – I, II, III място;


• II възрастова група – I, II, III място;


• III възрастова група – I, II, III място;


• IV възрастова група – I, II, III място;


• Поощрителни награди.


8. Етапи на конкурса


Първи етап


За участие се  предоставят/изпращат:


• Заявка по образец /на хартиен носител/;


• Декларация за съгласие за обработка на лични данни  по образец /на хартиен носител/;


• Един видео запис  /на флашка/.


Изисквания:


- да бъде записан специално за  участие в конкурса;


- да бъде записан с телефон, видеокамера или фотоапарат;


- да бъде записан в подходяща обстановка;


- да бъде с максимално добро качество /звук и картина/;


- да бъде любителски /Не се допускат студийни записи, технически корекции или монтаж/;


- наименованието на видеото  да съдържа възрастовата група и името на участника /1в.гр._Иван Иванов/.


Всички видеа на децата/учениците от детската градина/училище/ читалище/школа и др. се записват на една флашка. Видеата на учениците от различни възрастови групи в конкурса,  се записват в отделни папки. Флашката се връща.


Краен срок за предоставяне/изпращане: 15.02.2023 г. 17.00 ч.


Адрес:


Дирекция „Хуманитарни дейности“ Община град Добрич


ул. „Независимост“ №7 ет. 8 стая 811


9300 гр. Добрич


За  VII Областен конкурс рецитал „За да я има България“


•   Журито извършва подбор на получените до 15.02.2023 г. 17.00 ч. видеозаписи за допускане до втори етап. До втори етап се допускат до двадесет участници от всяка възрастова група.


•   Организаторите уведомяват допуснатите до втори етап участници в срок до 22.02.2023 г.


Втори етап


• На 25.02.2023 г. в Огледална зала „Нели Божкова“ се провежда конкурс рецитал с допуснатите до втори етап участници. Организаторите уведомяват участниците за поредността на явяване.


• Крайните резултати се обявяват на 28.02.2023 г. на официалния сайт и facebook страницата на Община град Добрич.


• Организаторите уведомяват класираните за награждаването.


Организаторите си запазват правата за снимане и популяризиране на изявите на класираните участници.


Лице за контакти: Несрин Йълмаз – гл.експерт „Образование, младежка, етническа  и  интеграционна политика“ тел. 058/603 325


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+