ОС на Добрич трябва да излезе със становище за новия център на града

На първата сесия на ОС за тази година, която е на 31 януари, съветниците ще гласуват Кметът да започне преговори с авторите на класираните на първите три места проекта

ОС на Добрич трябва да излезе със становище за новия център на града

Съобразявайки се с класирането на проектите от международно жури, проведената анкета сред обществеността и представянето на класираните на първите три места проекти на извънредна  сесия на 13.01.2023 г., съветниците трябва да дадат съгласие кметът на Общината  да започне преговори за възлагане разработването на технически и работен проект и упражняване на авторски надзор, с класираните от международното жури на първите три места.
В проекторешението се препоръчва  на кмета, при избора на изпълнител да вземе под внимание становищата на Постоянните комисии на ОбС, както и мнението на гражданите, изразено в проведеното онлайн допитване.