Планови прекъсвания на електрозахраването на 25 януари

Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

Планови прекъсвания на електрозахраването на 25 януари

В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Граничар - ул. 1, ул. 2, ул. 14, ул. 15, ул. 8, ул. 7 и пресечките около тях.
В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Иречек.

В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Вранино.

В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Телериг, с. Бистрец, с. Козлодуйци, с. Александрия.

В периода 23.01.2023 - 25.01.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. „Бойчо Огнянов“ – 6, 12, 14, 43, 45, 57; ул. „Самарско знаме“ – 14, 15, 16, 18, 19, 23, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28; ул. „Христо Ботев“ – 1, 2 вх. А, Б, В; 3 вх. А, Б, В, Г, Д; 4 вх. А, Б, В, Г, Д; 5 вх. А, Б, В, Г; 6 вх. А, Б, В, Г, Д; 8 вх. А, Б, В, Г, Д, 9, 10, 40, 42, 44, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 25.01.2023 - 27.01.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Кранево - ул. „Поляните“ , ул. „България“ – 18, 20, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 43, 45, 51, 55; ул. „Витоша" – 12, 27, 29, 30, 39; ул. „Иван Шишман“ – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; ул. „Калиакра“ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 20, 21, 24; ул. „Цар Калоян“ – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. „Пирин“ – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 31. Смущенията на електрозахранването ще бъдат Ð ² рамките на около 30 минути..

В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хаджи Димитър.

В периода 23.01.2023 - 26.01.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: част от ул. "В. Левски", ул. "В. Априлов", ул. "А. Будевска", ул. "Л. Каравелов", ул. "Хан Кардам", ул. "Независимост".

На 25.01.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Кранево: Напоително съоръжение, собственост на ЕКО АГРО.