Планови прекъсвания на електрозахранване на 24 януари

Планови прекъсвания на електрозахранване на 24 януари
Бюлетин за планови прекъсвания на територията на област Добрич

В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 08:30 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Граничар - ул. 1, ул. 2, ул. 14, ул. 15, ул. 8, ул. 7 и пресечките около тях.


В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Иречек.


В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Вранино.


В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Телериг, с. Бистрец, с. Козлодуйци, с. Александрия.


В периода 23.01.2023 - 25.01.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Добрич – ул. „Бойчо Огнянов“ – 6, 12, 14, 43, 45, 57; ул. „Самарско знаме“ – 14, 15, 16, 18, 19, 23, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28; ул. „Христо Ботев“ – 1, 2 вх. А, Б, В; 3 вх. А, Б, В, Г, Д; 4 вх. А, Б, В, Г, Д; 5 вх. А, Б, В, Г; 6 вх. А, Б, В, Г, Д; 8 вх. А, Б, В, Г, Д, 9, 10, 40, 42, 44, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89. Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..


На 24.01.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: град Добрич: ул. „Димитър Ковачев“, бл. 19, вх. В и Г, бл. 21, вх. А, Б и В, бл. 23, вх. А и Б, „Балик“, бл. 57, вх. В и Г, бл. 59, вх. А и Б, ОУ „Панайот Волов“, ЕТ „ПОПОВА – КОМЕРС“ ВИДЕО, ЕТ „КЪНЕВ 60“ ЗАПАЛКИ, ЕТ „ПОПА“ ДАНИЕЛА ПОПОВА, ЕТ „ПАВЕЛ ПАВЛОВ – КРУПЕН – 70“, „МИМИ“ ООД, оптична точка на „БЕРГОН – ИНТЕРНЕТ“ ЕООД, базÐ �ва станция на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, „КРИСТАЛ 17“ ЕООД.


В периода 23.01.2023 - 27.01.2023 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Хаджи Димитър.


В периода 23.01.2023 - 26.01.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: част от ул. "В. Левски", ул. "В. Априлов", ул. "А. Будевска", ул. "Л. Каравелов", ул. "Хан Кардам", ул. "Независимост".


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+