Нови гори и пояси ще се появят тази есен на територията на Добричка област

776 декара е есенното залесяване на територията на Североизточното държавно предприятие през тази година. През пролетта бяха създадени нови гори и пояси на площ от 972 декара. Почвоподготовката в повечето стопанства вече е приключила и след края на вегетацията стартира залесяването.Нови гори и пояси ще се появят тази есен на територията на Добричка област

Най-много нови гори и пояси ще се появят тази есен на територията на ДЛС-Балчик – 256 декара, следва ДГС-Генерал Тошево със 144 декара и ДГС-Варна със 102 декара. 100 декара ще залесят служителите и работниците  от ДЛС-Шерба, 79 декара в Добрич, 47 декара в Омуртаг, 41 декара в Попово и 5 в ДГС-Преслав. 
Залесяването на територията на СИДП се извършва по мярка 8.4 и  двата големи европейски проекта, по които работи предприятието – „Земите и горите на орела“ и „Горите на Североизтока“. Общо 1748 декара ще бъдат залесени през тази година на територията на областите Добрич, Варна, Шумен и Търговище.