Свободни работни места в Добрич на 15 юни

Свободни работни места в Добрич на 15 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Работник, кухня 7


Работник в ресторант 9


Лекар Образование Висше / Медицина 6


Медицинска сестра Образование Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Рентгенов лаборант Образование Висше / Медицина,Висше 1


СметосъбирачОбразование  Начално 5


Общ работникОбразование Начално,Основно9


Мияч, съдове (ръчно) Образование Начално,Основно 2


Общ работникОбразование  Начално,Основно1


Работник, животновъд Образование Начално,Основно,Средно 5


Камериер/камериерка Образование Основно 12


Работник, кухня Образование Основно2


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно10


Камериер/камериерка Образование Основно6


Общ работник Образование Основно,Без образование4


Чистач/ Хигиенист Образование Основно,Начално 8


Общ работник, промишлеността Образование Основно,Начално5


Машинен оператор, миячна машина Образование Основно,Начално2


Зареждач, материали и полуфабрикати Образование Основно,Начално,Без образование 20


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство Образование Основно,Средно 5


Гладач, преса (ръчно) Образование Основно,Средно2


Арматурист Образование Основно,Средно5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно 10


Общ работник, строителство на сгради Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно10


Работник, производство на плочи Образование Основно,Средно1


Работник, кухня Образование Основно,Средно2


Машинен оператор, агрегат Образование Основно,Средно5


Работник, кухня Образование Основно,Средно2


Кофражист Образование Основно,Средно5


Зидар, сгради (конструкции) Образование Основно,Средно 5


Камериер/камериерка, хотел Образование Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг4


Готвач Образование Основно,Средно / Хранителни технологии3


Управител, ресторант Образование Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Висше1


Продавач-консултант Образование Средно2


Машинен оператор, запечатване Образование Средно 3


Машинен оператор, хлебни изделия Образование Средно3


Продавач-консултант Образование Средно 1


Обслужващ, магазинОбразование Средно2


СервитьорСредно Образование 5


Рецепционист, хотелОбразование Средно10


СервитьорОбразование Средно2


СервитьорОбразование Средно2


Шофьор, куриер Образование Средно 1


Продавач-консултант Образование Средно 1


Продавач-консултант ОбразованиеСредно1


Обслужващ работник, промишлено производство Образование Средно 1


Иконом Образование Средно 4


Хост (хостеса) Образование Средно5


Рецепционист, хотелОбразование Средно7


Водач, селскостопански машини Образование Средно 1


Пиколо Образование Средно 2


Управител, барОбразование Средно1


Готвач Образование Средно (Готвач)2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно (шофьор "СЕ" категория)1


Птицевъд Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Образование Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Техник, електрически машини и апаратиОбразование Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и 


автоматика" 1


Шлосер Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор) 1


Монтьор, земеделски машини Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Монтьор ССМ),Средно (Монтьор ССМ) 1


Спасител, плажОбразование Средно / Спорт (спасител/правоспособност)4


Техник, строителство и архитектураОбразование Средно / Строителство1


Шофьор, лекотоварен автомобил Образование Средно / Транспортни  услуги1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона Образование Средно / Транспортни  услуги (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)2


Шофьор, автобус Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно24


Отговорник, търговска зала Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно6


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно 1


Готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 4


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно 2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене),Средно 5


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 20


Работник, кухня Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Помощник-готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно 2


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4


Барман Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно3


Администратор, хотел Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 5


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии 1


Главен готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Професионален колеж / Хранителни технологии (Готвач)1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (Готвач),Средно 1


Готвач Образование Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно 2


Сладкар Образование Средно / Хранителни технологии (СЛАДКАР) 2


Работник, кухня Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 1


Работник, кухня Образование Средно,Начално,Основно 1


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно9


Машинен оператор, производство на пластмасаОбразование Средно,Основно2


Носач-товарач, стоки Образование Средно,Основно1


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно3


Главен камериер/камериерка, хотелОбразование Средно,Основно5


Камериер/камериерка Образование Средно,Основно2


Животновъд Образование Средно,Основно 2


Помощник-готвач Образование Средно,Основно 9


ОпаковачОбразование Средно,Основно 4


Работник, правене на колбаси Образование Средно,Основно 2


Администратор, хотел  Образование Средно,Средно1


Камериер/камериерка Образование Средно,Средно5


Оператор, въвеждане на данниОбразование Средно,Средно / Други неопределени специалности 1


Барман Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 10


Администратор, хотел Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1


Готвач Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 2


Барман Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Обслужване на заведения за обществено хранене) 15


Сервитьор Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) 2


СервитьорОбразование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)10


Домакин-чистач, сграда Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно3


ГотвачОбразование Средно / Хранителни технологии20


ГотвачОбразование Средно / Хранителни технологии2


Машинен оператор, пастьоризиране на мляко/млечни продуктиОбразование Средно / Хранителни технологии1


ГотвачОбразованиеСредно / Хранителни технологии (готвач) 2


Филиал Балчик


Сервитьор 2


Камериер/камериерка Без образование 1


Помощник-готвач Образование Основно 2


Градинар, сезонен Образование Основно 5


Мияч, съдове (ръчно) Образование Основно 2


Работник, кухня Образование Основно 2


Помощник-готвач Образование Основно,Средно 1


Камериер/камериерка Образование Основно,Средно2


Готвач ОбразованиеПрофесионална квалификация (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач) 3


Пазач Образование Средно 2


Администратор, хотел Образование Средно 1


СервитьорОбразование Средно3


Главен готвач Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Главен Готвач) 1


Готвач Образование Средно,Основно 1


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+