Свободни работни места в Добрич на 6 април

Свободни работни места в Добрич на 6 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Работник, озеленяване 1


Зареждач, материали и полуфабрикати Без образование 2


Изпълнителен секретар, офис , Образование Висше Английски 1


Специалист, поддръжка, Образование Висше 1


Медицинска сестра, Образование Висше / Медицина (медицинска сестра) 2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет- БЕЛ И РУСКИ ЕЗИК)Руски 1


Фармацевт магистър, Образование Висше / Фармация 2


Общ работник, Образование Начално 1


Работник, кухня, Образование Начално 5


Камериер/камериерка, Образование Начално,Основно 3


Общ работник, Образование Начално,Основно 5


Сезонен работник, горското стопанство, Образование Основно 1


Камериер/камериерка, Образование Основно 5


Машинен оператор, миячна машина, Образование Основно 10


Работник, животновъд, Образование Основно,Начално 2


Мияч, съдове (ръчно), Образование Основно,Начално 5


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 10


Камериер/камериерка, хотел, Образование Основно,Средно 2


Работник, строителството, Образование Основно,Средно 1


Зидар, сгради (конструкции, Образование )Основно,Средно 5


Кофражист, Образование Основно,Средно 5


Арматурист, Образование Основно,Средно 5


Общ работник, строителство на сгради, Образование Основно,Средно 5


Охранител, Образование Основно,Средно 1


Оператор, производство на акумулатори, Образование Основно,Средно 20


Спасител, басейн, Образование Основно,Средно (спасител/правоспособност) 1


Помощник-фармацевт, Образование Полувисше / Фармация 2


Помощник-готвач, Образование Средно 5


Продавач-консултант, Образование Средно 1


Чистач/ Хигиенист, Образование Средно 1


Сервизен техник, Образование Средно 1


Автомонтьор, Образование Средно 1


Барман, Образование Средно Английски 2


Продавач-консултант, Образование Средно 1


Машинист, еднокофов багер, Образование Средно 1


Рецепционист, хотел, Образование Средно Английски, Руски 10


Обслужващ работник, промишлено производство, Образование Средно2


Шофьор, куриер, Образование Средно 1


Заварчик, Образование Средно (заварчик),Основно (заварчик) 2


Птицевъд, Образование Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник),Средно / Растениевъдство и животновъдство 2


Диспечер, транспортни средства, Образование Средно / Други неопределени специалности 1


Шлосер, Образование Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона,Образование Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор "СЕ" категория),Основно (шофьор "СЕ" категория)2


Дърводелец, мебелист, Образование Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло,Основно (дърводелец)1


Технически ръководител, строителство, Образование Средно / Строителство (Строителен техник),Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Строителен инженер)1


Шофьор, лекотоварен автомобил,Образование Средно / Транспортни  услуги 1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона,Образование Средно / Транспортни  услуги,Средно 4


Касиер,Образование Средно / Търговия на едро и дребно,Средно Английски 7


Касиер,Образование Средно / Търговия на едро и дребно,СредноАнглийски 15


Касиер,Образование Средно / Търговия на едро и дребно,СредноАнглийски 5


Барман,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман),Средно1


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 1


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно 5


Камериер/камериерка, хотелСредно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно 8


Сервитьор,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 20


Барман,Образование Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  Английски 10


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии (готвач) 5


Готвач,Образование Средно / Хранителни технологии,Средно 5


Животновъд,Образование Средно,Основно 2


Сервитьор,Образование Средно,Основно 5


Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали,Образование Средно,Основно 2


Общ работник,Образование Средно,Основно 1


Машинен оператор, производство на мебели,Образование Средно,Основно 3


Опаковач,Образование Средно,Основно 3


Птицевъд,Образование Средно,Основно 3


Главен камериер/камериерка, хотел,Образование Средно,Професионален колеж / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер)Английски 2


Оператор, въвеждане на данни,Образование Средно,Средно / Други неопределени специалности 1


Оператор, въвеждане на данни,Образование Средно,Средно / Други неопределени специалности 2


Тапицер,Образование Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло 5


Монтажник,Образование Средно,Средно / Строителство 3


Сервитьор,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингПолски, Английски2


Сервитьор,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетерингАнглийски 10


Барман,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман)Английски 6


Барман,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) 10


Сервитьор,Образование Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор) 2


Готвач,Образование Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач) 20


 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+