Облагородиха пространството пред Зооцентъра в Добрич по проект “Зелена Дружба“

Облагородиха пространството пред Зооцентъра в Добрич по проект “Зелена Дружба“
Община Добрич реализира проект “Зелена Дружба“, който включи почистване и залесяване на общественото пространство пред Центъра за защита на природата и животните в града. Освен облагородяването на терена, е била изградена нова детска площадка и е била реновирана старата.

Финансирането е осигурено от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда - 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.


В рамките на проекта е благоустроен терена чрез почистване и залесяване на 80 храсти и дръвчета, обособени са зони за отдих и игри, като е реновирана съществуващата детска площадка и е изградена нова. Поставени са подходящи парково- архитектурни елементи –кошчета за смет и  пейки за отдих в непосредствена близост до площадките. 


Избраният терен за почистване е 3380 кв. м, а детските площадки са разположени на площ от  200   кв. м. - малка част  от  163 -те  дка  на Центъра,  извън  реалните му граници и оградени площи, което го прави достъпен по всяко време. Имотът е особено подходящ за отдих и  за майки с деца. Проектът е реализиран с прякото участие на доброволци. 


Проектното предложение „Зелена Дружба“ представя стремежа на Община град Добрич да създава нови паркови пространства и да превръща все още необлагородени места в красиви и подходящи кътчета за игри, почивка и отдих. Чрез почистване и залесяване на пространство пред Центъра за защита на природата и животните, чрез облагородяване  и изграждане на детски площадки, общинското ръководство се надява да запази облика и духа на тази градска забележителност и да направи още една крачка към повишаване екологичната култура на гражданите.


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+