Културни дейци от общините Балчик и Генерал Тошево популяризират добруджанското етнографско богатство

Културни дейци от общините Балчик и Генерал Тошево популяризират добруджанското етнографско богатство
С финансовата подкрепа на Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево, Народно читалище "Светлина-1941" гр. Генерал Тошево, в партньорство с още четири читалища от общините Балчик и Генерал Тошево ще популяризират добруджанското етнографско богатство. Това съобщиха от Областния информационен център в Добрич.

Договорът за предоставяне на 100 % безвъзмездна финансова помощ бе официално подписан на 19 октомври 2021 г. между Валентин Димитров, председател на УС на сдружението и кмет на община Генерал Тошево и Вяра Владева, председател на читалищното настоятелство.


Проектът „Златна Добруджа - пее и танцува“ включва провеждането на фестивал, които ще стимулира интереса и любовта към изучаване на местните обреди и ритуали. Ще се акцентира върху най-важния ритуал, с който започва всеки празник, а именно приготвянето на обреден хляб. В двата дни на фестивала в гр. Генерал Тошево ще се проведе фолклорен конкурс „Златна Добруджа – пее и танцува“, на който състави от двете общини ще представят обредни песни и танци, свързани с обичаите и традициите на Добруджанската фолклорна област. Ще се организират две ателиета: за изучаване на песни и танци, изпълнявани при различните обреди, и за представяне начина на създаването на обредни хлябове. Ще бъде открита изложба на образци на обредни хлябове, на сита, нощви за месене и други пособия, използвани от нашите предеди. Планирано е и да се проведе тематична среща „Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и обичаи“, свързана с възпитаването на траен интерес към добруджанското народно творчество.


Проектът се изпълнява по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“. Общата стойност на проектните дейности е 21 967,97 лв., 100% безвъзмездно, като е планирано те да приключат до 30 юни 2023 г. Партньори по проекта са НЧ "Велко Ангелов-1940" с. Дропла и НЧ "Просвета -1901", с. Оброчище от община Балчик, и генералтошевските читалища НЧ "Отец Паисий 1897" с. Спасово и НЧ "Йордан Йовков 1941 год." с. Росица.


С изпълнението на проекта ще се допринесе за опазване на непреходното автентично и уникално фолклорно богатство и предаване на знание за живота на нашите предци на младото поколение.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+