Ожънатите площи с маслодаен слънчоглед са 99.95%

Ожънатите площи с маслодаен слънчоглед са 99.95%
Получената продукция по предварителни данни е над 1,38 млн. тона.

Ожънатите площи с маслодаен слънчоглед са 99.95% към 24 ноември 2011 г. Получената продукция по предварителни данни е над 1,38 млн. тона слънчоглед. Производството на маслодаен слънчоглед през 2010 г. е било 1,46 млн. тона, а през 2009 г. то е 1.31 млн. тона.

През последния 3-годишен период е отчетено увеличение на засетите площи с маслодаен слънчоглед. През 2009 г. размерът на площите е бил 6,74 млн. декара, a през 2010 г. са близо 6,64 млн. декара, докато през настоящата 2011 г. те достигат 6,97 млн. декара.

Източник: AGRO.BG
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+