Свободни работни места в Добрич на 21 юни

Свободни работни места в Добрич на 21 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Готвач2


Месач2


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи1


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)1


Лекар, Образование - Висше / Медицина7


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ- АНГЛ.ЕЗИК)1


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас , Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет)1


Психолог, Образование - Висше / Психология (Психолог)1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно12


Общ работник, Образование - Начално,Основно1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно5


Общ работник, Образование - Основно1


Гладач, Образование - Основно1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно5


Гладач, Образование - Основно5


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно2


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно2


Работник, кухня, Образование - Основно1


Общ работник, Образование - Основно10


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Основно2


Помощник-готвач, Образование - Основно3


Готвач, Образование - Основно1


Работник, сезонен, Образование - Основно5


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално1


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно2


Пиколо, Образование - Основно,Средно5


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно3


Общ работник, Образование - Основно,Средно1


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Готвач, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт5


Главен готвач, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно1


Отговорник, търговска зала, Образование - Средно5


Майстор-готвач, Образование - Средно1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно2


Администратор, хотел, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно4


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно1


Готвач, Образование - Средно4


Помощник-готвач, Образование - Средно3


Аниматор, Образование - Средно5


Сервитьор, Образование - Средно4


Камериер/камериерка, Образование - Средно3


Готвач, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно2


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно1


Спасител, басейн, Образование - Средно4


Администратор, хотел, Образование - Средно1


Сладкар, Образование - Средно2


Барман, Образование - Средно2


Барман, Образование - Средно3


Сервитьор, Образование - Средно2


Администратор, хотел, Образование - Средно2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (машинен техник)1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)2


Крояч, обувни изделия, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно3


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно3


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно4


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии1


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии1


Майстор-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии10


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии2


Сервитьор, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач)10


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)1


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно10


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Основно2


Анкетьор, Образование - Средно,Основно4


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно2


Шивач, обувки, Образование - Средно,Основно6


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно20


Камериер/камериеркаСредно,Основно1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно1


Общ работник, Образование - Средно,Основно1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно4


Сервитьор, Образование - Средно,Основно9


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно2


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно8


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг3


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)4


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално1


Камериер/камериерка, Образование - Основно1


Камериер/камериерка, Образование - Основно2


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално1


Готвач, Образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)1


Пазач, Образование - Средно2


Помощник-готвач, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)1


Сервитьор, Образование - Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)1


Пекар, Образование - Средно,Професионална квалификация / Хранителни технологии (Хлебар - Сладкар)1


Филиал Крушари


Общ работник, строителство на сгради, Образование - Основно6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+