Отбелязваме Деня на дарителя и Празника на Националния музей „Земята и хората”

Отбелязваме Деня на дарителя и Празника на Националния музей „Земята и хората”
На 19 юни 1987 год. музеят отваря врати за първите си посетители и ежегодно на тази дата чества своя Ден на дарителя.

Музеят е създаден благодарение щедрите дарения на над 600 български и чуждестранни учени, интелектуалци, колекционери и над 250 институции и фирми, чрез Националния дарителски фонд “13 Века България”. 


Културният институт съхранява за бъдните поколения минералите като част от природа, която човек руши без да вникне в нейната същност; съдейства за ефективното и устойчиво използване на минералните суровини и материали; работи за формирането на хуманистично и неконсумативно отношение към природата.


На 19 юни 1987 год. музеят отваря врати за първите си посетители и ежегодно на тази дата чества своя Ден на дарителя. На организираното тържество се популяризират резултатите от едногодишната му дейност на музея, връчват се свидетелства за дарения, откриват се временни експозиции и се представят дарители-създатели на музея.


За постигане на своята мисия Националният музей “Земята и хората” извършва разнообразни дейности: събира, изучава, съхранява и показва минерални образци и материали; осъществява разнообразни проекти – научни (обработка на музейните фондове, симпозиуми, тематични временни изложби, лектории), културни (концерти, изложби, фестивали, конкурси, рецитали), иновационни (представяне на високотехнологични центрове, научни институции, български изобретения) и природозащитни (представяне на национални програми и издания, международни организации и фондове). Благодарение на своята обществена ангажираност той заема своето достойно място сред културно-образователните средища на столицата и страната.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+