Свободни работни места в Добрич на 17 юни

Свободни работни места в Добрич на 17 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Месач  2


Готвач       5


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно         1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи        1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)          2


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)               1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)             1


Лекар, Образование - Висше / Медицина           7


Лекар, Образование - Висше / Медицина (лекар)           2  


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ- АНГЛ.ЕЗИК)           1


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет)1


Логопед, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Специална педагогика- Логопед)1


Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология (психолог)1


Психолог, Образование - Висше / Психология (Психолог)1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно12


Общ работник, Образование - Начално,Основно1


Гладач, Образование - Основно1


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно5


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно1


Общ работник, Образование - Основно1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно2


Помощник-готвач, Образование - Основно3


Камериер/камериерка, Образование - Основно2


Работник, кухня, Образование - Основно1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно5


Гладач, Образование - Основно5


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно          2


Готвач, Образование - Основно           1


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно   5


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално           1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално             1


Пиколо, Образование - Основно,Средно        5


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно3


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно8


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно10


Общ работник, Образование - Основно,Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно3


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи1


Готвач, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)1


Трудотерапевт, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Трудотерапевт)1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт5


Готвач, Образование - Средно2


Администратор, хотел, Образование - Средно       2


Сервитьор, Образование - Средно                      2


Администратор, хотел, Образование - Средно                       2


Спасител, басейн, Образование - Средно         4


Сладкар, Образование - Средно2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно1


Барман, Образование - Средно3


Готвач, Образование - Средно4


Готвач, Образование - Средно2


Барман, Образование - Средно2


Майстор-готвач, Образование - Средно1


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно4


Готвач, Образование - Средно2


Главен готвач, Образование - Средно2


Готвач, Образование - Средно1


Сервитьор, Образование - Средно4


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно2


Администратор, хотел, Образование - Средно1


Камериер/камериерка, Образование - Средно3


Аниматор, Образование - Средно5


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (машинен техник)1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)2


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно3


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно      1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно                 5


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно 4


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии                   2


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии      2


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии                        1


Майстор-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии      1


Сервитьор, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач)          10


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)1


Майстор, производство на тестени изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно10


Сервитьор, Образование - Средно,Основно9


Работник, сезонен, Образование - Средно,Основно9


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно8


Общ работник, Образование - Средно,Основно1


Сервитьор, Образование - Средно,Основно4


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно5


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно5


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно1


Анкетьор, Образование - Средно,Основно4


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно2


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Основно2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно1


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг3


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 5


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг     5         


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)          4


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално       1


Камериер/камериерка, Образование - Основно        1


Камериер/камериерка, Образование - Основно            2


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално      1


Готвач, Образование - Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)          1


Пазач, Образование - Средно            2


Помощник-готвач, Образование - Средно     2


Касиер, счетоводство, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо направление),Висше / Икономика              1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)          1


Сервитьор, Образование - Средно,Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Сервитьор)                 1


Пекар, Образование - Средно,Професионална квалификация / Хранителни технологии (Хлебар - Сладкар)           1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+