Свободни работни места в Добрич на 15 юни

Свободни работни места в Добрич на 15 юни
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Готвач        5


Месач      2


Мияч, превозни средства (ръчно), Без образование,Основно         1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи        1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (медицинска сестра)    2


Главен счетоводител, Образование - Висше / Икономика (Сетоводство)      1


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Информатика и компютърни науки (Информационни технологии)           1


Лекар, Образование - Висше / Медицина   7


Лекар, Образование - Висше / Медицина (лекар)         2


Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Образование - Висше / Педагогика (НУПЧЕ- АНГЛ.ЕЗИК)        1


Педагог, Образование - Висше / Педагогика (Предучилищна или начална педагогика)       1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI клас, Образование - Висше / Педагогика (Учител по общообразователен предмет)        1


Логопед, Образование - Висше / Педагогика на обучението по ... (Специална педагогика- Логопед)     1


Психолог, Образование - Висше / Психология (Психолог)          1


Психолог, училищен, Образование - Висше / Психология (психолог)      1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално           2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално,Без образование,Основно      9


Общ работник, Образование - Начално,Основно          3


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Начално,Основно,Без образование     5


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно       5


Гладач, Образование - Основно         1


Работник, кухня, Образование - Основно        1


Общ работник, Образование - Основно      1


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно       2


Санитар, Образование - Основно        1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно         1


Гладач, Образование - Основно         5


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно     2


Зареждач, материали и полуфабрикати, Образование - Основно         5


Работник, кухня, Образование - Основно         1


Машинен оператор, пералня/перачница, Образование - Основно          1


Огняр, Образование - Основно (ОГНЯР ЗА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ),Средно / Други неопределени специалности (ОГНЯР)        1


Готвач, Образование - Основно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Начално          1


Чистач, производствени помещения, Образование - Основно,Начално         1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно      1


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно       2


Пиколо, Образование - Основно,Средно         5


Пиколо, Образование - Основно,Средно      5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно      10


Помощник-готвач, Образование - Основно,Средно    3


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно      8


Подготвител, горница на обувки, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи        1


Готвач, Образование - Основно,Средно,Средно / Хранителни технологии (готвач)           1


Трудотерапевт, Образование - Полувисше / Здравни грижи (Трудотерапевт)          1


Спасител, басейн, Образование - "Професионална квалификация (документ за провоспособност за спасител),Средно"            4


Спасител, басейн, Образование - Професионална квалификация / Спорт,Средно / Спорт          5


Барман, Образование - Средно       3


Сладкар, Образование - Средно          2


Администратор, хотел, Образование - Средно          1


Готвач, Образование - Средно      2


Барман, Образование - Средно       3


Администратор, хотел, Образование - Средно          1


Спасител, басейн, Образование - Средно         4


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Средно           1


Камериер/камериерка, Образование - Средно          3


Готвач, Образование - Средно           1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно         2


Готвач, Образование - Средно        2


Администратор, хотел, Образование - Средно           3


Сервитьор, Образование - Средно        2


Шивач, мъжко/дамско облекло, Образование - Средно          1


Администратор, хотел, Образование - Средно          2


Барман, Образование - Средно         2 


Майстор-готвач, Образование - Средно     1


Готвач, заведение за бързо хранене, Образование - Средно        1


Сервитьор, Образование - Средно          4


Аниматор, Образование - Средно         5


Готвач, Образование - Средно          4


Администратор, хотел, Образование - Средно          1


Фактурист, Образование - Средно            1


Техник-механик, хранително-вкусова промишленост, Образование - Средно (Придобита квалификация - заварчик)              1


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство      2


Механик, промишлено оборудване, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (машинен техник)         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (шлосер - монтьор)        2


Шивач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (ШИВАЧ),Средно (ШИВАЧ)          1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Средно / Транспортни  услуги       1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги         1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            4


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно         3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно          5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно         3


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно        1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно           4


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно          5


Майстор-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии            1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии               2


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии          2


Главен готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии             1


Сервитьор, Образование - Средно / Хранителни технологии (готвач),Средно (готвач)            10


Помощник-готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (помощник готвач),Основно (помощник готвач)         1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно        10


Сервитьор, Образование - Средно,Основно           4


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Основно          2


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно            2


Анкетьор, Образование - Средно,Основно            4


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно,Основно          1


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно           4


Камериер/камериерка, Образование - Средно,Основно              5


Работник, сезонен, Образование - Средно,Основно           10


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно        5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Основно          5


Сервитьор, Образование - Средно,Основно       10


Машинен оператор, химическо чистене, Образование - Средно,Основно         1


Касиер, домакин, Образование - Средно,Средно / Икономически науки           1


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг          3


Администратор, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг            5


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг           1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              1


Готвач, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг              5


Главен камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг             1


Сервитьор, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)      4


Филиал Балчик


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално     1


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Начално        1


Камериер/камериерка, Образование - Основно         2


Камериер/камериерка, Образование - Основно       1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално     1


Пазач, Образование - Средно        2


Помощник-готвач, Образование - Средно           2


Касиер, счетоводство, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Икономическо направление),Висше / Икономика         1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)          1


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+