Възобновяват присъствените срещи с експерти на НССЗ в страната

Възобновяват присъствените срещи с експерти на НССЗ в страната
Национална служба за съвети в земеделието възстановява провеждането на изнесени приемни в различни населени места на страната. Срещите ще разширят и улеснят достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на НССЗ, съобщиха от Службата.

По време на изнесените приемни всеки земеделски стопанин може на място в региона си да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, в т.ч. и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. и видовете схеми за подпомагане. Експертите на НССЗ ще разясняват задължителните изискванията, които земеделските стопани трябва да спазват при избраните схемите за директни плащания и/ или като бенефициенти по мерки от Програмата за развитие на селските райони.


Графикът за провеждане на изнесените приемни през периода 17 май – 31 май 2021 г. се актуалуизира периодично и е публикуван ТУК.


Източник: Agrozona.bg
Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+