Осем предложения за носител на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

Осем предложения за носител на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
Приключи срокът за подаване на предложения за носител на Националната литературна награда „Йордан Йовков“ и Отличие

Националната литературна награда „Йордан Йовков" е учредена през 1970 г. Тя се връчва на пет години от Община град Добрич и удостоява автори със значителни художествени постижения в духа на посланията на Йордан Йовков и принос в националната литература. Носители на НЛН "Йордан Йовков" са: Дико Фучеджиев (1970), Емилиян Станев (1975), Илия Волен (1980), Петър Славински (1985), Ивайло Петров (1990), Николай Хайтов (1995), Марко Семов (2000), Антон Дончев (2005), Георги Мишев (2015). Отличия за принос в научното изследване и популяризиране на Йовковото литературно наследство са получили: Симеон Султанов (1985), проф. дфн Иван Сарандев (2000), Йордан Дачев и Атанас Цонков (2005), проф. дфн Светлозар Игов (2010), д-р Кремена Митева (2015).


Според статута на НЛН „Йордан Йовков“, приет с решение № 45-14 от 26.04.2011 година на Общински съвет град Добрич, срокът за подаване на предложения за носител на НЛН „Йордан Йовков“ и отличие е 31 август в годината на връчване на наградата. Тази година НЛН „Йордан Йовков“ се връчва за единадесети път.


Постъпили са следните предложения за носител на наградата: Анчо Калоянов, Галин Никифоров, Георги Балабанов, Деян Енев, Неда Антонова, Павлина Павлова, Симеон Янев и Станчо Пенчев.


Постъпилите предложения за носител на отличие са следните: Георги Велев, проф. дфн Милена Кирова и Рада Въртунинска.


Предложенията са направени от: Съюз на българските писатели, Български П.Е.Н.-център, Съюз на независимите български писатели, Издателска къща „Хермес“; Марина Константинова – поет, белетрист; Иван Цанев – поет; Издателство „Ерго“; Сдружение Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ към Национален студентски дом – София; Съюз на учените в България – Клон Добрич; Издателство „Матадор 74“ и Издателство „Фараго“; Издателство „Гея Либрис“; Радослава Миткова Груева – Василева – преводач.


Всеки, който иска да подкрепи предложените творци и изследователи или да изкаже мнение, може да го направи в писмен вид до 17.09.2020 г. на e-mail: dobrich@dobrich.bg. Мненията ще бъдат предадени на консултативната комисия за сведение.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+