Свободни работни места в Добрич на 12 август

Свободни работни места в Добрич на 12 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Гладач, ютия  2


Работник, кухня  3


Перач (ръчно)  2


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Учител БЕЛ)  1


Медицинска сестра, Образование - Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра )  1


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)  1


Търговски представител, Образование - Висше / Икономически науки,Средно / Икономически науки,Средно / Растениевъдство и животновъдство,Висше / Растениевъдство и животновъдство  1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)  3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина  - квалификация "Лекар")  11


Медицински лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (клиничен лаборант)  2


Рентгенов лаборант, Образование - Висше / Медицинска диагностика и лечебни технологии (Ренгенов лаборант)  2


Учител, ресурсен, Образование - Висше / Науки за образованието (Бакалавър/магистър - специална педагогика, педагогика, логопедия),Висше / Психология (Бакалавър/магистър - психология)  1


Старши учител, начален етап на основното образование, Образование -  (I-IV кВисше / Подготовка на начални учители, Английски  1


Учител, начален етап на основното образование, Образование -  (I-IV клас)Висше / Подготовка на начални учители (Бакалавър/Магистър- НУПЧЕ  - английски език, НУПИТ), Английски3


Учител, начален етап на основното образование, Образование -  (I-IV клас)Висше / Подготовка на начални учители (НУП), Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Математика и Физика)  1


Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VI, Образование - Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА, БЕЛ)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Магистър - музикална педагогика)  1


Учител спортна подготовка, Образование - Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Физическо възпитание и спорт)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование -Висше / Философия и етика (Учител по философия)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (ПК - учител - "Технология на ароматно-вкусовите продукти/Технология на храните),Висше / Подготовка на учители по специални предмети (Учител по практика в хранително-вкусовата промишленост)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Хранителни технологии (Учител по професионална подготовка- ХВП)  1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Английски  2


Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиале, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Английска филология), Английски1


Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Испанска филология), Испански1


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Образование - Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език и музика/изобразително изкуство), Руски1


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Основно  2


Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование - Основно  2


Личен асистент Образование - Основно  2


Огняр, Образование - Основно (Курс за правоспособност за огняр),Средно (Курс за правоспособност за огняр)  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално  5


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Основно,Средно  7


Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование - Основно,Средно  1


Машинен оператор, шиене на облекла, Образование - Основно,Средно,Основно  2


Медицинска сестра, Образование - Полувисше / Здравни грижи  2


Счетоводител, Образование - Професионален колеж / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" - с предимство - специалност "Счетоводство и контрол" - ПК "Счетоводител" ),Средно / Счетоводство и данъчно облагане (Специалности от направление "Икономика" - 1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Средно  1


Работник, пастировка,м Образование - Средно  2


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно  2


Водач, електрокар, Образование - Средно (водач на електрокар и мотокар)  2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина,Средно / Растениевъдство и животновъдство (ПТИЦЕВЪД)  2


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (ШЛОСЕР-МОНТЬОР)  2


Барман Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман)  1


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)  1


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор)  3


Гладач, ютия, Образование - Средно,Основно1


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  1


Филиал Балчик


Камериер/камериерка, Образование - Начално,Основно  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално  2


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+