Свободни работни места в Добрич на 10 август

Свободни работни места в Добрич на 10 август
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование - Висше / Български език и литература (Магистър по БЕЛ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър по математика ИТ )                   3


Фелдшер, Образование - Висше / Здравни грижи (Фелдшер)         1


Счетоводител, оперативен, Образование - Висше / Икономически науки,Средно / Икономически науки        1


Лекар, инфекциозни болести, Образование - Висше / Медицина (Аналитична химия)            3


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина - квалификация "Лекар" )           8


Чистач/ Хигиенист, Образование - Начално                  1


Общ работник, Образование - Начално            2


Общ работник, Образование - Основно                  1


Камериер/камериерка, Образование - Основно           2


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно              2


Работник, спомагателни шивашки дейност, Образование - Основно                10


Камериер/камериерка, Образование - Основно              10


Мияч, съдове (ръчно), Образование - Основно                     5


Камериер/камериерка, Образование - Основно           5


Шивач, обувки, Образование - Основно             14


Заварчик, Образование - Основно (Заварчик СО2),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик СО2),Средно (Заварчик СО2)             1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор -кат. СЕ ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ )              1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Основно,Начално              10


Шивач, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи             5


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                3


Дообработчик, плочи за акумулатори, Образование - Средно                  1


Работник, пастировка, Образование - Средно                    1


Монтьор, оловни акумулатори, Образование - Средно                    2


Работник, паркинг, Образование - Средно           1


Рецепционист, хотел, Образование - Средно           3


Барман, Образование - Средно              5


Сервитьор, Образование - Средно (Сервитьор)                10


Сервитьор, Образование - Средно (Сервитьор)                5


Спасител, басейн, Образование - Средно (Спасител, басейн)                  3


Спасител, басейн, Образование - Средно (Спасител, басейн)            5


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник)            2


Техник, електрически системи, Образование - Средно / Електротехника и енергетика (Ел. техник)         1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер)                2


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ )              4


Монтьор, земеделски машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ДВГ),Средно (ТЕХНИК ССМ)                 1


Шофьор, товарен автомобил (международни превози), Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства,Средно,Основно               2


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно                   3


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно,Основно              1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги            2


Продавач-консултант, Образование - Средно / Търговия на едро и дребно,Средно          1


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг         1


Пиколо, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно            1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии                5


Сладкар, Образование - Средно / Хранителни технологии               5


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии                        1


Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно                       3


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно                  1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Средно / Строителство              1


Оператор, въвеждане на данни, Образование - Средно,Средно / Счетоводство и данъчно облагане             1


Обслужващ, магазин, Образование - Средно,Средно / Търговия на едро и дребно           1


Филиал Балчик


Работник, кухня, Образование - Основно              1


Готвач, Образование - Средно / Хранителни технологии (Готвач)            1


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Начално                    3


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+