Висшето училище по мениджмънт стартира специалност "Кулинарни науки и технологии"

Висшето училище по мениджмънт стартира специалност "Кулинарни науки и технологии"
През новата 2020-2021 учебна година Висше училище по мениджмънт (ВУМ) стартира специалност по Кулинарни науки и технологии. Програмата е уникална за българския и европейски пазар и дава възможност за придобиване на висше образование – степен „Професионален бакалавър“.


Специалността комбинира знания и умения в три основни направления - кулинарни изкуства, хранителни технологии, бизнес науки и гостоприемство като предоставя задълбочени познания за храните, кулинарните процеси и науката, която обяснява тяхното протичане. Тя запознава студентите с принципите на здравословното готвене и функционалните качества на храните, развива тяхната креативност, дава им възможност да експериментират и създават нови ястия и вкусови преживявания и да прилагат авангардни техники на кулинарна обработка на храните. В допълнение, бъдещите специалисти придобиват компетенции в областта на икономика, маркетинг и управление на ресторанта, както и отлични чуждо езикови умения, което гарантира тяхната успешна реализация на българския и на международния пазар.


Иницирайки стартирането на специалността, Висше училище по мениджмънт отговаря на засиленото търсене на висококвалифицирани специалисти в сферата на гостоприемството не само в България, а и в цял свят. Статистиката в САЩ например сочи, че над 50% от работодателите в сферата на хотелиерството и ресторантьорството отчитат като основен проблем на бизнеса си липсата на професионално подготвени кадри и декларират готовност за увеличение на заплащането и допълнителни социални придобивки за висококвалифицирани служители. Друго основно предимство е мултидисциплинарния характер на специалността, водеща до кумулативно придобиване на знания и практически умения от различни направления.


Специалността ще се изучава в кампуса на Висше училище по мениджмънт в Добрич, а практическите занятия ще се провеждат във високо технологични учебни кухни под ръководството на шеф-инструктори с богат опит от водещи ресторанти в Европа и Америка. Обучението включва дисциплини като Технология на храните и кулинарните процеси, Микробиология, Молекулярна кухня, Разработка и дизайн на храни, Иновации и креативност в гастрономията, Конкурентоспособност на ресторантския бизнес, Електронна търговия и много други иновативни курсове.


Програмата е адаптирана към нуждите на всеки студент чрез предлагане на разнообразни форми на обучение, достъпни такси, финансова помощ и възможност за валидиране на придобит опит в готварството и туризма. Подходяща е както за завършващи средношколци, така и за работещи в сферата на ресторантьорството, които търсят повишаване на квалификацията и конкурентоспособността си на пазара на труда.


Специалността Кулинарни науки и технологии дава уникална възможност за завършване на висше образование в областта на кулинарията в България на български език, а европейското приложение към дипломата отваря врати към кариерно развитие в различни точки по света. Нещо повече, Кариерният център към Висше училище по мениджмънт оказва съдействие за организиране за платен стаж в реномирани партньорски бизнес организации през летните месеци. Университетът си партнира с повече от 80 висококатегорийни ресторанти и ресторанти със звезди „Мишлен“ в Европа, за да предложи най-добрите възможности за практика на студентите си и да ги фокусира върху всеки детайл от реалното функциониране на ресторантьорския и кетъринг бизнес, формирайки у тях ценностите и уменията, които се изискват от бъдещите предприемачи и лидери в хранителната индустрия.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+