Свободни работни места в Добрич на 10 април

Свободни работни места в Добрич на 10 април
Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

ДБТ - Добрич


Общ работник  5


Работник, животновъд  2


Общ работник, Без образование,Начално,Основно  2


Билкоберач, Без образование,Средно,Начално,Основно  200


Лекар, Образование - Висше / Медицина (Магистър по медицина - квалификация "Лекар" )  6


Лаборант, Образование - Висше / Химични продукти и  технологии (химик),Висше / Строителство ( строителен инженер / машинен инженер или инженер химик)  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно  1


Заварчик, Образование - Основно (Заварчик),Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик)  1


Машинен оператор, шиене на обувки, Образование - Основно (машинен оператор обувно производство /трашач/),Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (машинен оператор обувно производство /трашач/)  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил, Образование - Основно (шофьор СЕ),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ )  5


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Начално  4


Машинен оператор, миячна машина, Образование - Основно,Начално  2


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Начално,Средно  2


Работник, поддръжка на пътища, Образование - Основно,Средно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  1


Чистач/ Хигиенист, Образование - Основно,Средно  2


Машинен оператор, шиене, Образование - Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, Образование - Основно,Средно / Транспортни  услуги  1


Експерт, банка/финансова/платежна институция, Образование - Средно  1


Пиколо, Образование - Средно, Език - Английски, Немски2


Машинист спомагателни съоръжения, Образование - Средно  ( курс за професионална подготовка)  1


Резач, метал, Образование - Средно ( правоспособност за работа със специализирана техника )  2


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно (Багерист),Професионална квалификация / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Багерист)  2


Масажист, Образование - Средно (масажист ),Професионален колеж / Терапия и рехабилитация,Средно / Здравни грижи ( масажист ), Език - Руски, Английски  1


Техник, механик, Образование - Средно (Механик),Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства  2


Птицевъд, Образование - Средно / Ветеринарна медицина (Ветеринарен техник, зоотехник)  2


Маникюрист, Образование - Средно / Други неопределени специалности (МАНИКЮРИСТ),Средно (МАНИКЮРИСТ), Език - Английски, Руски  1


Шлосер, Образование - Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Шлосер)  2


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ ),Основно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (водач на ПСМ )  8


Водач, селскостопански машини, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (ВОДАЧ ССМ),Основно (ВОДАЧ ССМ)1


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор -кат. СЕ ),Средно (шофьор -кат. СЕ ),Основно (шофьор -кат. СЕ )1


Инструменталист, солист, Образование - Средно / Музикални и сценични изкуства (Саксофон / Кларинет),Средно  1


Машинен оператор, шиене, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно  4


Гладач, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно,Средно  1


Шивач, обувки, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  3


Машинен оператор, обувно производство, Образование - Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1


Машинист, еднокофов багер, Образование - Средно / Строителство (Водач на багер)1


Машинист, пътно-строителни машини, Образование - Средно / Строителство (курс за професионална подготовка),Основно (курс за професионална подготовка)  1


Счетоводител, оперативен, Образование - Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Счетоводство и данъчно облагане1


Шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тонаСредно / Транспортни  услуги (Професионална компетентност. Психологическа годност)  5


Шофьор, товарен автомобил, Образование - Средно / Транспортни  услуги (Шофьор на товарен автомобил)  1


Администратор, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски, Английски  2


Сервитьор, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Език - Немски, Английски  2


Барман, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман),Средно, Език - Английски, Немски  2


Готвач, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно  4


Сервитьо, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (сервитьор),Средно, Език - Немски, Руски, Английски3


Камериер/камериерка, хотел, Образование - Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно3


Помощник-готвачСредно / Хранителни технологии (Готвач),Средно  3


Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови издел, Образование - Средно / Хранителни технологии,Средно  2


Анкетьор, Образование - Средно,Висше / Чужди езици и филологии, Език - Немски, Английски, Френски  5


Мияч, превозни средства (ръчно), Образование - Средно,Начално,Основно  2


Общ работник, Образование - Средно,Основно  2


Шивач, обувки, Образование - Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1


Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Образование - Средно,Средно / Строителство (Водопроводчик)  1


Барман, Образование - Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Барман), Език - Немски, Руски, Английски  2


Филиал Добричка


Камериер/камериерка, Образование - Основно,Начално / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериерка),Средно  6


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+