Стопанската камара стартира дарителска кампания „Помогни сега, Добрич”

Стопанската камара стартира дарителска кампания „Помогни сега, Добрич”
Стопанската камара в Добрич с дарителска кампания за осугуряване на предпазни средства и дезинфектанти за хората от най-уязвимите професионални направления.

Сдружение „Стопанска камара - Добрич” стартира дарителска кампания „Помогни сега, Добрич!“ за набиране на финансови средства, които ще се използват за ограничаване разпространението на коронавируса на територията на община Добрич. Кампанията се реализира с подкрепата на местната администрация.


Средствата ще се изразходват за осигуряването на лични предпазни средства и дезинфекционни материали, преимуществено за хората от най-уязвимите професионални направления. Парите ще се използват само за тази цел и само с решение на Общинския кризисен щаб, като за пълна прозрачност ще се прави публичен седмичен отчет на постъпленията и разходите.


„Предварително благодарим на всички дарители! В този безпрецедентен момент на несигурност и уязвимост за индивидуалното и общественото здраве само решителните и координирани действия са ключ към поддържане на общата увереност и осигуряване на издръжливост на местната общност и местната икономика. Човечността се тества по време на криза и в такива моменти се разкриват нови черти у хората. Днес сме подложени на този тест, чрез който ще разберем какъв е нашият личен и обществен капацитет да отстояваме ценности, да осъзнаваме предназначението си, да избираме почтеността, солидарността и уважението към другия”, споделят от сдружението.  


Стопанската камара в Добрич се включва в инициативата и с предметно дарение – 17 защитни шлема от поликарбон на здравните заведения в града, с цел осигуряване безопасността на екипите на болницата в условията на COVID-19. По 5 шлема ще получат МБАЛ Добрич АД, ДКЦ-1 и ДКЦ-2, както и 2 шлема за Медицински център „Вива Феникс“. Шлемовете са изработени от „ФолиАрт“ ООД – Добрич и отговарят на всички санитарно-хигиенни и технически изисквания.


Средставата се събират на следната банкова сметка:


Юробанк България – Добрич


IBAN: BPBIBGSF


Сметка № BG56 BPBI 79381061779801


Сдружение “Стопанска камара – Добрич”,  като титуляр на дарителската сметка, счита за свой дълг да спазва изискванията за публичност и пълна прозрачност като информира добричката общественост за всеки лев, постъпил в сметката по време на кампанията. Списъкът на дарителите ще бъде публикуван и обновяван всеки ден на сайта на СК-Добрич – www.dobrich.bia-bg.com.


Ако желаете да дарите продукти или услуги, пишете на адрес dobrich@bia-bg.com.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+