145 хил. лева надвнесен данък са възстановили на добруджанци от НАП

145 хил. лева надвнесен данък са възстановили на добруджанци от НАП
145 хиляди лева е възстановила НАП Добрич на 733 добруджанци, които са надвнесли данък върху доходите на физически лица, през данъчната кампания на миналата 2019 година.

Това са лица, които са ползвали право на данъчно облекчение за намалена работоспособност, облекчение при доброволно осигуряване и застраховане, облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране, дарения и данъчно облекчение за млади семейства. И през данъчната кампания на 2020 година физическите лица, които искат да възстановят недължимо платени суми за данък върху доходите през миналата година, трябва да  подадат годишна данъчна декларация с деклариран надвнесен данък върху доходите. До края месец февруари на текущата година НАП е възстановила надвнесен данък на 106 добруджанци, в размер на 26 хил. лева. Декларацията за възстановяване се подава в  офиса на НАП Добрич по постоянен адрес. Данъкът се възстановява, когато в подадената декларация е посочена сумата на надвнесения данък, името на ТБ, банковия код /ВIC/, номера на банковата сметка, трите имена и ЕГН на титуляра. От 2020 година отпада  задължението към годишните данъчни декларации да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК за ползване на данъчно облекчение  за намалена работоспособност и за деца с увреждания.


 Данъчните облекчения могат да се ползват при условие, че не са налице подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация, уточняват от НАП Добрич.


Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 30 април 2020 г.  Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията е по интернет с ПИК. Персоналният код може да се получи безплатно от офиса на НАП. 


 


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+