Сдружението на майките на деца с увреждания ще помага на други родители, които тепърва се сблъскват с проблемите

Сдружението на майките на деца с увреждания ще помага на други родители, които тепърва се сблъскват с проблемите
Сдружението на майките на деца с увреждания от Добрич ще бъде партньор на други родители, които тепърва се сблъскват с проблемите около рожбите си.

Една от целите на обединението е да им покаже как да подхождат към децата със специални потребности и как да приемат това, че детето им е различно.


Обединени от идеята,  да помогнат  на децата и пълнолетните лица със специални нужди 17 майки решиха да се съберат и да създадат сдружение.  Днес начинанието беше обсъдено в залата на Общината, заедно с представители на местната власт и институциите в града. Сдружението носи името „Ние” и в най-скоро време ще бъде официално регистрирано.  


Вече има създаден управителен съвет с председател Камелия Тодорова, която е майка на дете с аутизъм, и членове Златинка Желева, Петя Йорданова, Светла Стоева и Аглика Стефанова и контролен съвет в  състав Здравка Иванова, Дилек Салиева, Емилия Пенева, Димитрина Маринова и Ивелина Жекова. 


Главната цел на сдружение „Ние” е да интегрира децата със специални потребности в обществото. Първата задача на майките в тази посока е да си партнират с училищата, които, според тях, имат ресурса да приобщят децата със СОП, но не знаят по какъв начин.  По думите им в Добрич няма подготвени специалисти, които да обучават тези деца, също така останалите подрастващи не са подготвени и не знаят как да общуват с тях. Това е и един от приоритетите, върху които ще наблегне сдружението. Ще се работи и в посока да се привлече специалност „Логопедия” в Шуменския университет - Колеж Добрич. 


Първите дейности на новосъздаденото сдружение „Ние” ще са насочени към спорта. След като им бъде предоставена зала, майките на деца със специални потребности ще направят анкета по училищата от какъв спорт се нуждаят учениците и ще разговарят с треньорите за съдействие. 


Родителите на деца с увреждания са срещнали подкрепа от Община град Добрич в лицето на  кмета Йордан Йорданов и от председателя на Общинския съвет Мая Димитрова. Те изказват своята огромна благодарност към тях, затова че са припознали каузата им като своя и са им подали ръка по пътя на реализирането на идеите им. Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+