Близо 40 младежи от пет държави се включиха в информационното събитие „Младите предприемачи в Европа“

Близо 40 младежи от пет държави се включиха в информационното събитие „Младите предприемачи в Европа“
Близо 40 младежи и преподаватели от България, Белгия, Италия, Норвегия и Румъния участваха в информационното събитие „Младите предприемачи в Европа“ организирано от Областен информационен център – Добрич (ОИЦ - Добрич).

То беще част от работна среща по проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите хора чрез управление на учебна компания на европейско равнище на обучение“, финансиран по програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, сектор „Училищно образование”. Координатор на проекта е Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Г. Павлов“ гр. Добрич и си партнира с училища от четири държави в Европа. Целта на проекта е създаването на виртуално партньорство на съществуващите мини-компании. Всички училища партньори имат създадени учебни компании, развиващи различни дейности. Проектът ще допринесе за обмяната на добри европейски практики по предприемачество, прилагане на нови адаптирани методи и подходи за активно учене в учебната програма, пряко сътрудничество с бизнес организации и подобряване на предприемаческите умения на участниците.


ОИЦ - Добрич ще представи европейски възможности за обучение и финансиране на млади предприемачи


В началото на срещата инж. Геновева Друмева, управител на центъра представи основните цели и услугите на ОИЦ - Добрич, като част от мрежата от 27-те информационни центрове в България. На младежите бе разяснено какво представлява Кохезионната политика и какъв е приноса й за преодоляване на различията в социално - икономическото развитие на регионите от Европа. Присъстващите се запознаха с условията и видео клиповете на победителите от провелия се през пролетта на 2019 г. онлайн конкурс за млади предприемачи „Имам бизнес идея“. Конкурсът бе част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион“ 2019 г. и от общата инициатива на мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове.


На бъдещите млади предприемачи бяха представени европейски информационни платформи, програми и инструменти за образование, обучение и финансиране на бизнес идеи на младежи.


Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която дава възможност на неопитните, но амбициозни хора в Eвропа да почерпят нужните знания зад граница преди да създадат своя успешен бизнес. Чрез нея в рамките на до шест месеца новите предприемачи могат да придобият съответните знания за стартиране на бизнес в широк спектър от области като маркетинг, финансово счетоводство, връзки с клиенти, бизнес финанси и др. Европейският съюз осигурява финансова помощ за новите предприемачи, като покрива пътните и дневни разходи по време на посещението.


Информационната мрежа „Евродеск“ обединяваща над 1100 младежки експерти в 36 страни с мисия да повиши осведомеността сред младите хора за възможностите за учебна мобилност и за насърчаването им да станат активни граждани. Тя предоставя безплатна информация за действащи европейски програми, инициативи и възможности за партньорства от цяла Европа, както и информация по всички теми и въпроси, които касаят младите хора в Европа - работа, здраве, пътувания и т.н.


Европейски съюз предоставя много възможности за обучение и придобиване на необходимия опит за всеки начинаещ предприемач. Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ 201-2020 г. и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., както и трансграничните програми подкрепят проекти допринасящи за подобряване на достъпа до образование, придобиване на квалификация и умения, успешна професионална реализация и социализация на младите хора.


Бяха представени и други менторски и акселераторски програми, които предоставят всички необходими знания, умения и ресурси, чрез които бъдещите предприемачи. да развият идеята си и да я превърнат в печеливш стартъп проект. Обърнато бе внимание и на финансовите инструменти по различните оперативните програми, подкрепящи стартиращите предприемачи с иновативни бизнес идеи.


В края на срещата присъстващите благодариха за изчерпателната информация и изразиха мнение, че тя е ще полезна на младежите, които имат желание на навлязат в света на бизнеса.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+