Днес започва оценяването на проектите за пазара в Добрич

От Община Добрич информират, че за участие в конкурса за промяна облика на пазара в града са подадени 13 конкурсни проекта на екипи от Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора и София.

Днес започва оценяването на проектите за пазара в Добрич

Припомняме, че Община Добрич, в сътрудничество с Камарата на архитектите в България – колегия Добрич, организира открит архитектурен конкурс „Изработване на проект „Нов облик на Централен пазар град Добрич и прилежащата му територия”.


2 милиона лева предвиждат за промяна на облика на пазара в Добрич

Подадените проекти и съпътстващите ги документи са били прегледани от техническа комисия от длъжностни лица на Община Добрич, откъдето посочват, че анонимността на участниците е гарантирана и са отпечатани табла, които ще бъдат предадени на професионално жури за оценка и класиране.

Журито, определено със заповед на кмета на Добрич Йордан Йорданов, се състои от архитекти и урбанисти от България, Унгария, Естония и Италия – 7 основни и двама резервни членове. Днес в 11 часа то ще започне своята работа с обход на територията, която е обект на конкурса – централната градска част от бул. „25-ти септември“ до Автогарата в Добрич, а техническата комисия ще предаде проектните разработки на председателя на журито арх. Иван Димчев.

Съгласно конкурсните условия ще бъдат отличени три проекта с първа, втора и трета награда. На екипа, спечелил първа награда ще бъде предложен договор за изработка на работен проект въз основа на представената идея.

Заключителното заседание на журито ще се проведе на 30 август.