Свободни работни места в Добрич на 27 август

Свободни работни места в град Добрич и областта, обявени от Бюро по труда - Добрич:

Свободни работни места в Добрич на 27 август

ДБТ - Добрич
Зареждач, материали и полуфабрикати  30

Зареждач, материали и полуфабрикати  6

Чистач/ Хигиенист, Без образование,Основно  1

Гладач, Без образование,Основно1

Директор, предприятие, Висше (Магистър, Технически науки)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Български език и литература (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по БЕЛ с втора специалност - АЕ, историs и цивилизация, география и икономика ),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, пр, Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Български език и литература (Учител по български език и литература)  1

Ветеринарен лекар, лабораторен, Висше / Ветеринарна медицина  1

Директор, предприятие, Висше / Ветеринарна медицина (Аграрни науки, Науки за земята, Административно управление- бакалавър), Немски  1

Ветеринарен техник (фелдшер), Висше / Ветеринарна медицина,Средно / Ветеринарна медицина (ветеринарен техник)1

Медицинска сестра, Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Изящни изкуства (ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО С ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН)  1

Счетоводител, Висше / Икономически науки (Счетоводство и контрол- магистър), Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / История и археология (история), Немски, Английски  1

Директор, музей/галерия, Висше / История и археология (магистър)  1

Графичен дизайнер, Висше / Компютърни науки (Графичен дизайн или сродни)  1

Ръководител, компютърен кабинет, Висше / Компютърни науки (Учител по информатика, информационни технологии и математика), Английски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет Висше / Математика (Учител по математика и информатика)  1

Лекар, Висше / Медицина6

Старши учител, практическо обучение  Висше / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Транспотрна техника)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Науки за земята (география), Английски  1

Учител на деца с езиково-говорни нарушения, Висше / Подготовка на детски учители (ЛОГОПЕДИЯ,ЛОГОПЕДАГОГИКА,СЛУХОВО-РЕЧЕВИ РЕХАБИЛИТАТОР)  1

Логопед, Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ),Висше / Подготовка на учители по специални предмети (ЛОГОПЕД)  1

Логопед, Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ),Висше / Подготовка на учители по специални предмети (логопед)  1

Учител, детска градина, Висше / Подготовка на детски учители (ПУП. ПНУП. ПУПЧЕ), Английски  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители, Английски  2

Възпитател, Висше / Подготовка на начални учители (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - Начален  учител), Английски  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Биология и Химия)  1

Учител, теоретично обучение, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Инженер/учител по практика - машиностроене, металообработване и металургия)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър или бакалавър - специалност "Физика и химия" - квалификация "Учител")  1

Старши възпитател, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър, професионален бакалавър - учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.), Английски  1

Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимнази, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Учител по математика и информатика)  1

Логопед, Висше / Подготовка на учители по специални предмети (ЛОГОПЕД),Висше / Подготовка на детски учители (ПУП,ПУНУП, ПУПЧЕ)  1

Учител, практическо обучение, Висше / Приложни изкуства и занаяти (Фризьорство)  1

Технолог, облекло, Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Психолог, училищен, Висше / Психология1

Психолог, училищен, Висше / Психология1

Педагогически съветник, Висше / Психология (Магистър или бакалавър - специалност "Психология" - квалификация " Психолог"),Висше / Науки за образованието (Магистър или бакалавър  -  специалност "Педагогика" - квалификация "Педагог")1

Психолог, училищен, Висше / Психология (психолог)  1

Психолог, училищен, Висше / Психология (психолог)  1

Психолог, училищен, Висше / Психология (психолог)  1

Младши експерт, Висше / Строителство (Водоснабдителна, хидро-, електро, и съобщителна инфраструктура)  1

Старши специалист, Висше / Строителство (Специалист „Строителен техник и незаконно строителство“)  1

Администратор, хотел, Висше / Терапия и рехабилитацияАнглийски, Руски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Философия и етика (Учител по философия)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Философия и етика (Учител по философия)1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Философия и етика (Философия), Английски, Немски  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Чужди езици и филологии (Магистър, бакалавър или професионален бакалавър -Учител по АЕ с втора специалност - история и цивилизация и/ли география и икономика),Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (Магистър, бакалавър или про, Английски  1

Механик, промишлено оборудванеВисше,Професионален колеж,Средно  2

Общ работник, Начално,Основно 1

Животновъд, Начално,Основно  2

Общ работник, Начално,Основно,Без образование  5

Шивач, мъжко/дамско облекло, Начално,Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  10

Мияч, съдове (ръчно), Основно  3

Чистач/ Хигиенист, Основно, Английски1

Общ работник, промишлеността, Основно  4

Чистач, производствени помещения, Основно  2

Машинен оператор, обувно производство, Основно  2

Работник, зареждане на рафтове, Основно  7

Чистач/ Хигиенист, Основно  1

Огняр, Основно (Огняр),Средно / Други неопределени специалности (огняр )  1

Пекар, Основно (пекар),Средно / Хранителни технологии (пекар)  1

Машинист, пътно-строителни машини, Основно (правоспособност за пътно-строителни машини ),Средно / Транспортни  услуги (правоспособност за пътно-строителни машини )  2

Работник, строителството, Основно,Без образование  7

Машинен оператор, пералня/перачница, Основно,Без образование  2

Работник, поддръжка на пътища, Основно,Начално  2

Пакетировач, Основно,Начално  1

Работник, сезонен, Основно,Средно  1

Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация), Основно,Средно (водопроводчик)  1

Цепач, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  2

Крояч, текстил, Основно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  5

Общ работник, Основно,Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  1

Камериер/камериерка, Основно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

Пекар, Основно,Средно / Хранителни технологии  5

Месач, Основно,Средно / Хранителни технологии  8

Помощник-възпитател, Средно  1

Общ работник, Средно  1

Барман, Средно  5

Камериер/камериерка, хотел, Средно  1

Машинист, еднокофов багер, Средно (багерист, еднокофов багер),Основно (багерист, еднокофов багер)  1

Огняр, Средно / Други неопределени специалности (огняр)1

Огняр, Средно / Други неопределени специалности (Огняр),Основно (огняр )  1

Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника, Средно / Електротехника и енергетика (Хладилна техника)1

Шлосер, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (Квалификация "Шлосер", мин. 4-ти разряд)  2

Машинен оператор, металообработващи машини, Средно / Машиностроене, металообработване и металургия (технически специалности),Средно (технически специалности)  3

Водач, селскостопански машини, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (Тракторист- „Твк“ , комбайнер)  1

Шофьор, тежкотоварен автомобил, Средно / Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (шофьор CE),Основно (шофьор CE)  2

Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч),Основно (крояч),Средно (крояч)  1

Контрольор, качество, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Висше / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  3

Гладач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Начално,Основно  5

Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  10

Крояч, обувни изделия, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно  3

Шивач, обувки, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Основно (Шивач на обувки),Средно (Шивач на обувки)  5

Шивач, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи,Средно  1

Птицевъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство (Работа с машини и съоръжения за отглеждане на птици)  2

Животновъд, Средно / Растениевъдство и животновъдство,Основно  4

Касиер, Средно / Секретарски и административни офис дейности,Средно  1

Шофьор, тежкотоварен автомобилСредно / Транспортни  услуги (категория С, Е),Основно (категория С, Е)  1

Обслужващ, магазин, Средно / Търговия на едро и дребно  5

Касиер, Средно / Търговия на едро и дребно  2

Обслужващ, магазин, Средно / Търговия на едро и дребно  4

Продавач, хранителни продукти, Средно / Търговия на едро и дребно,Средно  2

Банков служител, касиер/ Касиер, банка, Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Средно  2

Сервитьор, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  3

Барман, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  1

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач), Английски5

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ПК Производство на кулинарна продукция),Средно  1

Сервитьор, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Основно,Средно  3

Рецепционист, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Английски  10

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно, Английски  10

Готвач, Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг,Средно (Готвач),Основно (Готвач)  3

Сладкар, Средно / Хранителни технологии (сладкар),Основно (сладкар)  1

Работник, сладкарско производство, Средно / Хранителни технологии,Основно  2

Координатор, Средно,Висше, Английски  1

Шивач, обувки, Средно,Начално,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (Шивач на обувки)  5

Сервитьор, Средно,Основно  10

Монтьор, оловни акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  4

Оператор, производство на акумулатори, Средно,Средно / Машиностроене, металообработване и металургия  5

Монтажник, изделия от дърво, Средно,Средно / Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло  2

Крояч, текстил, Средно,Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Продавач-консултант, Средно,Средно / Търговия на едро и дребно  1

Сервитьор, Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Английски10

Сервитьор, Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Немски  9

Камериер/камериерка, Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, Английски  15

Мелач, суровини и полуфабрикати, Средно,Средно / Хранителни технологии, Английски  2

Филиал Балчик

Склададжия, Висше (Икономика ),Средно  1

Шивач, Начално,Основно  5

Крояч, платна, Начално,Основно  5

Камериер/камериерка, Начално,Основно  1

Гладач, Начално,Основно  3

Оператор, селскостопански машини, Средно (Квалификациа за "Оператор на селскостопански машини")  1

Електротехник, промишлено предприятие, Средно / Електротехника и енергетика (Електротехник)  1

Технолог, облекло, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Организатор, производство, Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи  1

Филиал Крушари

Учител, ресурсен, Висше / Подготовка на детски учители (учител, ресурсен)  1

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), Висше / Подготовка на начални учители (учител, начален етап на основно образование)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по математика)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети (учител по философия)  1

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален ет, Висше / Чужди езици и филологии (Учител по руски език)  1