Магистрати от Литва посетиха Районен съд - Балчик

Магистрати от Литва посетиха Районен съд - Балчик
Районен съд - Балчик посрещна петима магистрати от Административния съд във Вилнюс, Литва.

Гостите присъстваха на презентация за българската съдебна система и Районен съд Балчик, разгледаха съдебните зали, фронт-офиса, деловодствата и регистратурата на съда, залата за изслушване на деца.


Юристите от двете съдилища разговаряха за статуса на съдията в България и Литва, за сходствата и различията в съдебните системи на страните, за броя на разглежданите дела, за детското правосъдие и медиацията, съобщи председателят на Районен съд - Балчик Ивелина Велчева.


Съдиите от Вилнюс споделиха опита си в прилагането на електронното правосъдие, въвеждането на съдебни протоколи само на електронен носител и пълна електронна папка на делата.


Председателят на Районния съд в Балчик Ивелина Велчева определи срещата като ползотворна и професионално обогатяваща.


Тя обясни, че магистратите от Административен съд - Вилнюс гостуват в страната ни по линия на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение, в рамките на която осъществяват двустранен обмен с колегите си от Административен съд - Варна. Визитата в Районен съд - Балчик е била включена в програмата на посещението на литовските юристи, по инициатива на техните домакини от Варненския административен съд.


Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+