Предлагат актуализация на бюджета на община Добрич за 2017 година

Предлагат актуализация на бюджета на община Добрич за 2017 година
На последното за тази година заседание на Общинския съвет в Добрич ще бъде гласувана предложената актуализация на бюджета с 866 015 лева за 2017 година. Тя се налага, тъй като са настъпили промени в приходите и разходите на общината.

55 000 лева повече са необходими във връзка с увеличението на месечното възнаграждение на председателя на Общинския съвет и на общинските съветници от 01.06.2017 година. Сумата от 573 264 лева е била изплатена на ПК НАРКООП „Възход” град Добрич по образувано от Районния съд в Добрич изпълнително дело срещу общината, заради което е подписано извънсъдебно споразумение.   


Планираните средства в бюджета за 2017 г. за храна в детските градини също не са достатъчни, като са необходими още 200 000 лева. Нарастването на финансовата нужда за храната в детските градини е наложена с влизането в сила на нови разпоредби, касаещи храненето, както и покачването на цените не само на хранителните продукти, но и на съпътстващите ги разходи.


Увеличението на разходната част на бюджета изисква увеличение и на приходната част, затова се предлага актуализация и на плана на приходите по бюджета по „Данък върху превозните средства”; „Приходи от наеми на имущество; „Общински такси за технически услуги; „Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети”; „Получени застрахователни обезщетения за ДМА”; „Постъпления от продажба на сгради; „Постъпления от продажба на земя”, с размера на очакваното преизпълнение на годишния план за 2017 година.

Предложението ще бъде гласувано на заседанието на Общинския съвет в Добрич на 19 декември.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+