Отпускат 2,6 млн. лв. за ваксини против „син език“

Отпускат 2,6 млн. лв. за ваксини против „син език“
Правителството отпуска 2 638 024 лв. за доставка на ваксини против болестта „син език“ по преживните животни.

Парите се осигуряват по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и са за сметка на неизразходваните средства за налагане на мерки за ограничаване и ликвидиране на болестта „инфлуенца по птиците“.


Целта на ваксинацията на преживните животни е недопускане разпространението на болестта на територията на страната и предотвратяване на икономически загуби, които биха възникнали при появата на болестта. Вследствие на предприетите мерки се очаква да се избегнат неблагоприятни последици за българското животновъдство.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+