Община Генерал Тошево стартира процедури за търгове за неотдадени земи от Общински поземлен фонд

Община Генерал Тошево стартира процедури за търгове за неотдадени земи от Общински поземлен фонд
Община Генерал Тошево обяви процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за земеделски земи под наем на от Общински поземлен фонд за стопанската 2017/2018 година.

Тръжна документация за имотите може да се закупи срещу 20. 00 лв., платени в брой на касата в Общината до 12. 00 часа на 29 август 2017 година. Депозит и заявления за участие се приемат до 15. 00 часа на 29 август 2017 година. Търгът ще се проведе на 30 август 2017 от 9. 00 часа в залата на трети етаж на Общинска администрация.


Със заповед на кмета на община Генерал Тошево е открита и процедура за отдаване под наем на маломерни поземлени имоти за стопанската 2017 – 2018 година. Заявление за участие, придружено с офертна цена, поставена в запечатан непрозрачен плик, се депозират до 15. 00 часа на 25 август 2017 в Информационния център на Общинска администрация.


Описите на имотите и заповедите за провеждане на процедурите са на разположение за гражданите и могат да бъдат разгледани на сайта на Община Генерал Тошево.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+