Предстои изпращане на съобщения за дължимите местни данъци и такси

Предстои изпращане на съобщения за дължимите местни данъци и такси
Община град Добрич уведомява, че с цел намаляване на разплащанията в брой и облекчаване на гражданите и бизнеса в дирекция "Местни данъци и такси" - каса 3, на адрес: гр. Добрич, ул. "Независимост" № 7, стая 313, е внедрено второ ПОС – терминално устройство за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти, издадени в България.

Предстои изпращане на съобщения на задължените лица с дължимите от тях данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2017 г. и недобори за предходните години. За осигуряването на защитата на личните Ви данни, следва да осигурите достъп до пощенските си кутии. Пощенската кутия трябва да е в добро състояние и заключена, на нея трябва да са означени името на лицето и/или фамилията на семейството и номерът на апартамента.
            
Доставянето на съобщенията ще се извърши от "Български пощи" ЕАД. На къщи, които нямат пощенска кутия на входните врати, съобщения да не се доставят. Входове, в които не е осигурен достъп на пощенски служител, съобщения да не бъдат оставяни. Входове,  които имат обща пощенска кутия и/или процеп на входната врата за получаване на кореспонденция, съобщенията да бъдат доставяни в общата пощенска кутия. В пощенски кутии с липсващи вратички съобщения следва да не бъдат оставяни. Във входове, които нямат пощенски кутии, съобщения трябва да не бъдат оставяни.

Коментирай

Споделете в социалните мрежи:

Google+